รองผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานจัดนิทรรศการ วันการบินทหารบก ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัดicon_new (1)

 

Read More

 

“เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เตรียมความพร้อม
ให้กับกำลังทางอากาศยานอย่างมีคุณภาพ
และใช้ศักยภาพที่เหลือสนับสนุนกิจการ
ด้านการบินของประเทศไทย”