29 มกราคม 2559 "วันคล้ายวันสถาปนาบริษัทฯ "

ตามที่ บริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัด ได้เปิดดำเนินกิจการในการซ่อมบำรุงอากาศยานและการให้บริการด้านต่างๆเกี่ยวกับอากาศยานครบรอบ 12 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน บริษัทฯจึงได้จัดให้มีการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ณ อาคารฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์icon_new (1)

 

Read More

 

“เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เตรียมความพร้อม
ให้กับกำลังทางอากาศยานอย่างมีคุณภาพ
และใช้ศักยภาพที่เหลือสนับสนุนกิจการ
ด้านการบินของประเทศไทย”