ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก LEMHANAS

พล.อ.ต.ธนิต สอนจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก LEMHANAS (เทียบเท่า หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) จากประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559icon_new (1)

 

Read More

 

“เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เตรียมความพร้อม
ให้กับกำลังทางอากาศยานอย่างมีคุณภาพ
และใช้ศักยภาพที่เหลือสนับสนุนกิจการ
ด้านการบินของประเทศไทย”